ถนนศรีสงครามท่่ดอกแก้ว - นครพนม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 2562