กลุ่มอำนวยการ


น้อยมาก

น้อย

พอใช้

ดี

ดีมาก


ถนนศรีสงครามท่่ดอกแก้ว - นครพนม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 2562