การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โพสโดย admin เมื่อ August 14 2015 07:00:00
สพป.นครพนม เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ข่าวเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ดร.คำพันธ์ อัครเนตร นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม และนางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก Facebook สพป.นครพนม เขต 2