หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 226
หน้า: 1 จาก 16
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16|
ประกาศปรับลดเวลา สพป. นครพนม เขต2 ประกาศปรับลดเวลา สพป. นครพนม เขต2 ประกาศปรับลดเวลา สพป. นครพนม เขต2ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 25 2020 20:47:32

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนท เขต 2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนท เขต 2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนท เขต 2
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 26 2020 19:01:35

ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 24 2020 23:13:49

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาครุภัณการศึกษา(Shopping List) ประกาศผู้ชนะประกวดราคาครุภัณการศึกษา(Shopping List) ประกาศผู้ชนะประกวดราคาครุภัณการศึกษา(Shopping List)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List)อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 26 2019 04:23:03

 เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (e-bidding)  เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (e-bidding)อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 16 2019 17:34:21

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน ในสังกัด ประจําปีงบป...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 06 2019 07:00:00

ประกาศผู้ชนะ DLTV ประกาศผู้ชนะ DLTV ประกาศผู้ชนะ DLTV
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 23 2019 07:00:00

แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 12 2019 07:00:00

การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามและการประเมินผล...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 10 2015 07:00:00

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 11 2015 20:00:00

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 11 2015 17:00:00

พิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.นครพนม เขต 2 ประกอบพิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 11 2015 16:00:00

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 24 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ สพป.นครพนม เขต 2  จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ
การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 16 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2  จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา
จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 11 2015 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด