หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 224
หน้า: 1 จาก 15
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15|
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.นครพนม เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 14 2015 07:00:00

งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 12 2015 07:00:00

การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามและการประเมินผล...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 10 2015 07:00:00

งานวันอาเซียน ประจำปี 2558 งานวันอาเซียน ประจำปี 2558 งานวันอาเซียน ประจำปี 2558
สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันอาเซียน ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 07 2015 07:00:00

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 06 2015 07:00:00

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครพนม เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 09 2015 07:00:00

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 11 2015 20:00:00

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 3/2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 11 2015 17:00:00

พิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.นครพนม เขต 2 ประกอบพิธีหน้าเสาธงตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 11 2015 16:00:00

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 24 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ สพป.นครพนม เขต 2  จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ
การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 16 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2  จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา
จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 11 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 10 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2  จัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2 จัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความผูกผันของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 09 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมตักบาตรไทย-ลาวเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมตักบาตรไทย-ลาวเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมตักบาตรไทย-ลาวเฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 02 2015 18:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด