หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด

หมวดหมู่:
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด
ข่าวทั้งหมด: 464
หน้า: 1 จาก 31
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31|
จิตอาสา จิตอาสา จิตอาสา
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่รมรื่น ทุกวันจันทร์ และวันพุธ ในชวนคาบลดเวลาเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:41:46

อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน
องค์การบริหารส่่วนตำบลท่าจำปาสนับสนุนนำ้ รดสนามฟุตบอล และต้นรอบบริเวณโรงเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:40:20

แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยนักเรียนศึกษาฐานการเรียนรู้ทั้ง ๑๐ ฐานอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:26:31

ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน
ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเข้าชมเศรษฐกิจพอเพียงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:24:39

แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๘ x ๓๗ เมตรอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 02 2016 23:12:01

ประกาศการสอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ประกาศการสอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ประกาศการสอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
<p class=\"MsoBodyText\"><span style=\"font-family: "TH Sarabun New","sans-serif";\">โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 02 2016 17:21:19

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา"คืนสู่เหย้าศิษเก่าดอนพะธาย ครั้งที่ ๓" เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา"คืนสู่เหย้าศิษเก่าดอนพะธาย ครั้งที่ ๓" เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา"คืนสู่เหย้าศิษเก่าดอนพะธาย ครั้งที่ ๓"
<span style=\"font-size: small;\">เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา \"คืนสู่เหย้าศิษเก่าดอนพะธาย ครั้งที่ ๓\" ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ </span>อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 04 2016 17:12:00

รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2/2558 รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2/2558 รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2/2558
<span style=\"font-size: medium;\"><strong>รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ไม่มี)</strong></span>อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 28 2016 22:21:45

รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 1/2558 รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 1/2558 รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 1/2558
รายงานการร้องเรียกของประชาชน ประจำปีการศึกษา 1/2558 <div><br /></div> <div>ไม่มี</div>อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 28 2016 22:18:20

การดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ การดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ การดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ
โรงเรียนบ้านนาทม จัดประชุมการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ ตามนโยบายของ สพฐ.อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 07 2016 16:42:07

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ทางฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้แสดงออกอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 27 2016 22:23:08

การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2559 การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2559 การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2559
คณะกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนจัดประชุมครั้งแรกขอลปีการศึกษา 2559อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 27 2016 22:16:08

การจัดทำเว็บไซต์ การจัดทำเว็บไซต์ การจัดทำเว็บไซต์
การจัดทำเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 16 2016 19:55:52

ประกวดราคาจ้างสร้างโรงอาหาร(300 ที่นั่ง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสร้างโรงอาหาร(300 ที่นั่ง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสร้างโรงอาหาร(300 ที่นั่ง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 05 2016 17:05:16

ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) โดยวิธีตกลงราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) โดยวิธีตกลงราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) โดยวิธีตกลงราคา
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 05 2016 14:42:39

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด