หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด

หมวดหมู่:
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด

ข่าวทั้งหมด: 464
ดูข่าวทั้งหมด >>
จิตอาสา จิตอาสา จิตอาสา
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่รมรื่น ทุกวันจันทร์ และวันพุธ ในชวนคาบลดเวลาเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:41:46

อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน
องค์การบริหารส่่วนตำบลท่าจำปาสนับสนุนนำ้ รดสนามฟุตบอล และต้นรอบบริเวณโรงเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:40:20

แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยนักเรียนศึกษาฐานการเรียนรู้ทั้ง ๑๐ ฐานอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:26:31

ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน
ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเข้าชมเศรษฐกิจพอเพียงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:24:39

แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๘ x ๓๗ เมตรอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 02 2016 23:12:01

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด: 228
ดูข่าวทั้งหมด >>
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 12 2020 04:27:17

ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน(กรณีขอใช้บัญชี) ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน(กรณีขอใช้บัญชี) ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน(กรณีขอใช้บัญชี)
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 09 2020 04:54:10

ประกาศปรับลดเวลา สพป. นครพนม เขต2 ประกาศปรับลดเวลา สพป. นครพนม เขต2 ประกาศปรับลดเวลา สพป. นครพนม เขต2
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 25 2020 20:47:32

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนท เขต 2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนท เขต 2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนท เขต 2
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 26 2020 19:01:35

ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 24 2020 23:13:49

ข่าวที่ไม่มีหมวด
ข่าวทั้งหมด: 3
· สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

· การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยแผนพัฒนาการศึกษา