หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด

หมวดหมู่:
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด

ข่าวทั้งหมด: 464
ดูข่าวทั้งหมด >>
จิตอาสา จิตอาสา จิตอาสา
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่รมรื่น ทุกวันจันทร์ และวันพุธ ในชวนคาบลดเวลาเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:41:46

อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน
องค์การบริหารส่่วนตำบลท่าจำปาสนับสนุนนำ้ รดสนามฟุตบอล และต้นรอบบริเวณโรงเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:40:20

แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยนักเรียนศึกษาฐานการเรียนรู้ทั้ง ๑๐ ฐานอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:26:31

ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน
ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเข้าชมเศรษฐกิจพอเพียงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:24:39

แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๘ x ๓๗ เมตรอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 02 2016 23:12:01

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด: 222
ดูข่าวทั้งหมด >>
 เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (e-bidding)  เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาอซื้อครุภัณการศึกษา(Shopping List) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (e-bidding)อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 16 2019 17:34:21

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน ในสังกัด ประจําปีงบป...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 06 2019 07:00:00

ประกาศผู้ชนะ DLTV ประกาศผู้ชนะ DLTV ประกาศผู้ชนะ DLTV
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 23 2019 07:00:00

แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 12 2019 07:00:00

การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามและการประเมินผล...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 10 2015 07:00:00

ข่าวที่ไม่มีหมวด
ข่าวทั้งหมด: 3
· สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

· การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยแผนพัฒนาการศึกษา