บัญชีผู้ใช้

รหัสผ่านต้องการเป็นสมาชิก
คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.


ดู สพป.นพ.2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 95
· สมาชิกใหม่: kawinha


นายประสงค์ สุภา
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๒
โทรศัพท์
09-2925-3655
08-8571-8156

ลำดับข่าวสาร
หน้าหลักของข่าวสาร >> หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ >> หัวข้อข่าว: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นพ.2 ทุกโรงเรียน ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุในสถานศึกษา เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายภาครัฐ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งรายชื่อครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ อย่างช้าภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตามช่องทางที่แจ้งให้ทราบ ในแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2 แบบตอบรับการเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สพป.นครพนม เขต 2 1. ชื่อ-นามสกุล ......................................................... ตำแหน่ง ........................................................................ โรงเรียน....................................................... อำเภอ ........................................................................................มือถือ ................................................... e – mail .......................................................................................... 2. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ตำแหน่ง.......................................................................... โรงเรียน....................................................... อำเภอ ........................................................................................ มือถือ................................................................e – mail …………………………………………………………………………. 3. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ตำแหน่ง.......................................................................... โรงเรียน....................................................... อำเภอ ........................................................................................ มือถือ................................................................e – mail …………………………………………………………………………. หมายเหตุ 1. กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ทางE-mail naj_piya@hotmail.com หรือทาง smart office กลุ่ม ตรวจสอบภายใน และทางโทรสารหมายเลข 042-599275 042-599096 อย่างช้าภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 2. ผู้ประสานงานโครงการ นางปิยะนาฏ ทองหมัน มือถือ 084-7973174

ร่วมแบ่งปันข่าวสารนี้
Url
BBCode
HTML