งบทดลอง2000400204 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 2


ดู สพป.นพ.2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


นายพลชัย ชุมปัญญา
ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๒
โทรศัพท์
0899407871

ลำดับข่าวสาร
หน้าหลักของข่าวสาร >> หมวดหมู่: >> หัวข้อข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยแผนพัฒนาการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยแผนพัฒนาการศึกษา
ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษาและแนวคิดในการจัดการและส่งเสริมสนับสุนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ร่วมแบ่งปันข่าวสารนี้
Url
BBCode
HTML